Klasa informatyczna NOWOŚĆ 2017/2018

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów, których interesuje świat nowoczesnych technologii, mających ścisły, otwarty umysł, pragnących swoją przyszłość zawodową wiązać z naukami ścisłymi.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to:
matematyka, informatyka i język angielski

W trakcie nauki uczniowie będą rozwijać wiadomości i umiejętności związane z:

  • Podstawami programowania
  • Tworzeniem stron internetowych 
  • Obsługą programów graficznych, obróbką dźwięku, tworzeniem filmów 
  • Wykorzystywaniem baz danych i sieci komputerowych 
  • Wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w matematyce i fizyce

Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym otwiera możliwość na odnalezienie się we współczesnym świecie techniki.

Absolwenci tej klasy zyskują przepustkę na studia i dobrze przygotowani mogą podjąć naukę na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych.